Recent Posts

luni, 5 ianuarie 2015

La momentul bilanţului

 

E vremea bilanţului, când tragem linie şi pornim din nou la drum.  Zilele acestea am făcut retrospectiva proiectelor la care am muncit ca viceprimar, împreună cu consilierii locali PSD.  Cât timp am deţinut fuRazvanPopancţia de viceprimar am promovat şi dus la bun sfârşit o serie de proiecte importante pentru comunitate. Alte proiecte, din păcate, au rămas la stadiul de intenţie şi nu au fost continuate de noua majoritate din Consiliul Local. Atribuţiile ce mi-au fost delegate ca viceprimar din partea primarului au fost gestionarea RIAL, a segmentului de învăţămînt, locuinţe sociale, termoficarea oraşului şi Direcţia de Servicii Sociale. Mi-am exercitat mandatul în perioada iulie 2012 - iunie 2014, ulterior rămânând consilier local membru în Comisia Juridică şi de Administraţie Publică Locală a Municipiului Braşov.

1.Acordarea de abonamente gratuite pe mijloacele de transport în comun pentru elevi (facilitate promisă şi neacordată de vechiul Consiliu Local).
2.Am deschis baza de tratament şi recuperare “Sfântul Nicolae” din Noua. 
3.Am găsit o soluţie de tipul ‘’leasing de personal’’ care a permis angajarea personalului necesar la baza de tratament din Noua, dar şi suplimentarea personalului pentru creşe, deşi angajările în sistemul bugetar erau blocate. 
4.Am înfiinţat Centrul Respiro de cazare temporară pentru persoane în vârstă sau cu dizabilităţi şi am mărit capacitatea Căminului pentru persoane vârstnice.
5.Am dezvoltat un sistem de siguranţă în şcoli şi creşe prin implementarea sistemelor de tip Big Brother
6.Pentru învăţământ am susţinut şi obţinut alocarea celui mai mare buget de investiţii şi reparaţii din ultimii ani.
7. Am reuşit reabilitarea a 15 grădiniţe, creşe şi şcoli.
8.Pentru încălzirea oraşului am menţinut nemajorat preţul gigacaloriei, neafectat de majorările preţului la gaz metan
9.Am lucrat la programul de modernizare pentru reţeaua de transport şi distribuţie a agentului termic, care a obţinut sprijin financiar din partea Guvernului Elveţian: 2 milioane de franci elveţieni au fost obţinuţi pentru reabilitarea sistemului energetic la Şcoala Generală nr.4 şi Colegiul Grigore Moisil şi alte peste patru milioane de franci elveţieni pentru reţeaua de termoficare a municipiului.
10. Am participat la şedinţele tehnice şi la instructajul Comitetului Internaţional Olimpic pentru organizarea Jocurilor Olimpice de Iarnă pentru Tineret din 2020, pregătire găzduită şi de oraşul contra-candidat Laussane, la sediul CIO. Ca viceprimar am întreprins toate demersurile necesare la Guvern şi la Ministerul Tineretului şi Sportului pentru depunerea documentaţiei dosarului de candidatură şi obţinerea garanţiilor guvernamentale necesare candidaturii.
11. Am pornit împreună cu noua conducere de la RAT linia expres de autobuz dintre Gara Braşov şi Poiana Braşov
12. În luna iulie 2013 am prezentat ca viceprimar intenţia municipalităţii de a realiza un studiu pentru un traseu de biciclete între Bulevardul Saturn şi Livada Poştei (parţial realizat până la acest moment), precum şi facilităţi pentru transportul bicicletelor în Poiana Braşov, pentru mountain-bike sau downhill. Comunitatea bicicliştilor a avut la dispoziţie în week-end-uri un autobuz special în care să poată urca şi vehiculele pe două roţi. A fost însă o soluţie temporara. Pentru ca bicicliştii să poată circula pe mijloacele RAT este nevoie ca Municipalitatea să reomologheze câteva autobuze care să permită transportul bicicletelor pe suporţi speciali, ataşaţi în exteriorul maşinilor.
13.Am grăbit ritmul de încredinţare a locuinţelor sociale şi am iniţiat proiectul de construcţie a 200 de locuinţe sociale modulare, ţinând cont de numărul mare de persoane aflate în dificultate. La Braşov există 2000 de cazuri de persoane aflate în situaţii de risc.
14.Am solicitat Ministerului de Finanţe acordul pentru realizarea parcului de software pe platforma Rulmentul pentru crearea de noi locuri de muncă, precum şi amenajarea unui Muzeu al Tehnicii şi Industriei Braşovene.
15.Împreună cu compania Premium Aerotec am propus şi s-a realizat parcul cu tematică aerospaţială pentru copii, finanţat integral de partenerul german. Terenul a fost pus la dispoziţie de municipalitate.
16. Am impus un sistem de management şi criterii de performanţă la Tetkron, societatea de termoficarea a oraşului.
17. Am propus realizarea unei Policlinici sociale la Noua, ce ar permite angajarea de medici şi extinderea de servicii medicale şi de asistenţă socială pentru categorii defavorizate, finanţabil din fonduri europene şi locale.
18. Am reuşit alocarea unui buget de investiţii pentru amenajarea unui nou spaţiu pentru “Liceul cu program sportiv” care, din păcate, astăzi funcţionează într-o clădire cu o bază sportivă învechită şi deteriorată.
19. Am reuşit reducerea unor cheltuieli bugetare nejustificate, ca întreţinerea spaţiilor verzi din giratorii. 

Vom face public de asemenea şi proiectele pe care grupul de consilieri PSD intenţionează să le promoveze şi să le susţină în folosul comunităţii braşovene în anul 2015. Sperăm ca anul acesta să existe mai multe proiecte materializate şi mai mult echilibru în administraţia publică locală.