Recent Posts

marți, 18 august 2009

Ce este Lingăul?

Lingăul este o specie înrudită cu homo sapiens, identică din punct de vedere fizic, dar foarte diferită comportamental. Lingăul este răspândit pe întreaga suprafaţa a planetei şi posedă extraordinare calităţi de adaptare, indiferent de condiţii sociale sau materiale.
La noi în ţară s-au descoperit până în prezent trei tipuri de lingăi.
„Lingăul comun” sau „Lingăul de birou” – este cea mai răspândită specie de lingăi care poate fi întâlnită în mai toate companiile, mari sau mici, autohtone sau străine. Lingăul comun este tot timpul prezent la uşa biroului şefului pentru a prelua primul orice dispoziţie. Este cel care în permanenţă găseşte aprecierile potrivite pentru şef, ascultă cu atenţie criticile celorlalţi angajaţi şi le transmite promt şi deformat acestuia. Lingăul de birou nu este niciodată disponibilizat, iar la sfârşit de an De regulă, este uşor indetificabil după modul solitar în care se comportă la birou, dar şi pentru faptul că primeşte mai tot timpul sarcinile cele mai uşoare.
„Lingăul de administraţie” sau „Lingăul bugetar” – este specia foarte bine adaptată la condiţiile administraţiei publice. În cea mai mare parte este asemănătoare cu „Lingăul comun”, dar ce o diferenţia este faptul că se hrăneşte exclusiv cu fondurile bugetare şi şpăgi. De asemenea, este foarte arţăgos cu orice homo sapiens care apelează la serviciile lui, în schimb este deosebit de amabil cu şeful şi gata tot timpul să aprobe şi să laude necondiţionat orice hotărâre.
„Lingăul politic” sau „Lingăul de zone înalte” – este întâlnit în exclusivitate în zona înaltă şi golaşă a politicii. Se caracterizează printr-un debit verbal excesiv şi un zâmbet forţat. Este în permanenţă gata să ofere sfaturi şi emite aproape întotdeauna judecăţi de valoare. Evită cu abilitate votul direct şi urmăreşte cu îndârjire orice funcţie numită.

Cele trei specii de Lingău au în comun o caracteristică definitorie. Pentru a evita munca şi pentru a crea impresia că se implică au mai tot timpul iniţiative şi idei. În 99% dintre cazuri, ideile nu au nici o legătură cu realitatea şi nu duc la îmbunătăţirea activităţii. Fac acest lucru în speranţa că vor ieşi în evidenţă, iar şeful îi va aprecia peste măsură. Din păcate nici una dintre aceste specii nu este pe cale de dispariţie. Din contră, în ultima perioadă s-a constatat o înmulţire a exemplarelor, motiv pentru care „Lingăul” este considerat o specie dăunătoare pentru societate.

0 comentarii: