Recent Posts

miercuri, 9 martie 2011

Cum îşi bate joc Primăria de braşoveni

Cu ceva timp în urmă am cerut Primăriei şi RAT Braşov, în nume personal, să-mi comunice unele informaţii legate de activitatea acestor două instituţii. Nici până în momentul de faţă nu am primit răspunsul la adresele respective cu toate că am specificat în mod expres adresa la care să-mi fie comunicate informaţiile solicitate.

Culmea este că ieri purtătorii de cuvânt de la Primărie şi de la RAT Braşov au afirmat că răspunsurile au fost transmise în termenul legal de 10 zile, dar fără să precizeze adresa la care au fost expediate, dar lăsând să se înţeleagă că au folosit adresa personală. Mai mult decât atât Sorin Toarcea (purtător de cuvânt la Primărie) susţine că răspunsul s-a întors la expeditor cu ştampila de „destinatar necunoscut”. Suntem mai rău ca în Caragiale şi a sa scrisoare pierdută!

Am însă o nelămurire: De unde au Primăria Braşov şi RAT Braşov adresa mea personală? Este o întrebare legitimă, iar răspunsul poate aduce în atenţia opiniei publice un element nou în modul de lucru al acestor instituţii. Că oricine poate scotoci în datele noastre personale fără nici o justificare, fără acordul nostru şi fără să dea socoteală.

Pe de altă parte, cele două istituţii se fac vinovate de încălcarea articolului 6, alin.3, lit.c din Legea nr.544 – privind liberul acces la informaţii de interes public care spune „(3) Solicitarea în scris trebuie să cuprindă următoarele elemente: c) numele, prenumele şi semnătura solicitantului, precum şi adresa la care solicita primirea raspunsului.”

Toate aceste amănunte au fost trecute foarte clar şi explicit în solicitarea mea, iar la adresa menţionată nu s-a primit nici un răspuns.

0 comentarii: